Hovedhuset

Hovedhuset er et vakkert og høytidlig selskapslokale hvor man har utsikt over byen, Trondheimsfjorden og Fosenalpene.

For å være garantert å ha begge stuene må man være et minimum på 30 personer. Det kommer en leie på kroner 5.000,- for hovedhuset.

Man disponerer første etasjen med entre, to stuer, bar, garderobe og egne toaletter. Vi dekker med langbord for grupper opp til 63 personer, eller mindre bord for grupper opp til 80. For bryllup anbefales 63. Ved grupper opptil 80 personer bruker vi begge stuene og det er ikke rom for annet enn sitt-ned måltid, ingen dans etc.

Hovedhuset er delt i to stuer, Spisestua og Finstua. Det passer godt å ta aperitiffen i Finstua, middag i Spisestua og deretter kaffe/avec i Finstua.

No items found.

Funnet drømmelokalet?

Start planleggingen idag

Kontakt Kvilhaugen