Båsen

Her det plass til 24 personer på 3 langbord eller et kongebord med plass til 14. Den røde sofaen gir en lun og herlig stemning her og dette er et lokale som egner seg til uformelle lag. Her er ingen dør men man sitter allikevel alene. I konfirmasjonstiden er dette et hyggelig lokale for mindre konfirmasjoner, det er da ikke åpent for andre gjester noe som hindrer mye trafikk forbi lokalet.

No items found.

Funnet drømmelokalet?

Start planleggingen idag

Kontakt Kvilhaugen